UNICAplasma

Pomozte zachránit lidský život.
Darujte krevní plazmu.
Zpracování plazmy

Bezprostředně po odběru se z plazmy odebírají vzorky na virologické testování (HIV, žloutenka, syfilis) a plazma je poté šokově zamrazena a uložena v komorovém mrazícím zařízení při teplotě
– 25 ˚C.

Pokud jsou výsledky testů negativní (tedy pokud se neprokáže přítomnost virů v odebraném vzorku), zůstává plazma nadále v komorovém mrazícím zařízení. Do frakcionačního závodu, kde je použita na výrobu léčiv, může být plazma zaslána teprve na základě opakovaného negativního vyšetření. Znamená to tedy, že je třeba provést minimálně dva odběry plazmy od jednoho dárce. Toto opakované vyšetření je důležité pro vyloučení možné nákazy příjemců léčiv.

Pokud se dárce dostaví pouze k jednomu odběru, jeho plazma nemůže být použita na výrobu léku a musí být zlikvidována.

Zvažte prosím pečlivě tuto informaci. Pouze opakovaným darováním skutečně pomáháte.