Novinky

Bezpříspěvkové dárcovství

V našem centru je také možné darovat krevní plazmu bezpříspěvkově, tzn. dárce nepožádá o finanční náhradu. Vzniká mu tím nárok na den placeného pracovního volna v den kdy krevní plazmu daruje (dostane od nás potvrzení).

?Čti více