Uhradíme Vám až 1100 Kč měsíčně

Uhradíme vám až 1100 Kč měsíčně při 14 denním intervalu mezi odběry


Přijďte od 1. dubna v intervalu přesně 14 dnů na odběr a u druhého odběru dostanete 600 Kč.

Pravidla finanční úhrady

Prvodárce
1. odběr – 200 Kč
2. odběr – 800 Kč, při dodržení intervalu přesně 14 dnů od prvního odběru – 900 Kč
3. odběr – 500 Kč
4. odběr – 500 Kč, při dodržení intervalu přesně 14 dnů od přechozího odběru – 600 Kč

Mezi jednotlivými odběry při dodržení intervalu přesně 14 dnů se střída úhrada 500 Kč a 600 Kč, pokud není dodržen interval přesně 14 dnů, vyplácí se za každý odběr 500 Kč.

Opakovaní dárci
Za každý odběr úhrada 500 Kč.

Při dodržování intervalu přesně 14 dnů se střídá úhrada 500 Kč a 600 Kč. Pokud se interval přesně 14 dnů poruší, vyplácí se klasicky 500 Kč za odběr. Pokud se opět přesně 14 denní interval obnoví, vyplatí se dárci 600 Kč za odběr a pak se opět střídá 500 Kč a 600 Kč.

Těším se na Vaši návštěvu
UNICAplasma