Až 1200 Kč měsíčně

Až 1200 Kč* měsíčně při dodržení intervalu 14 dnů mezi odběry


Od 15. ledna 2018 získáte za každý odběr, při dodržení intervalu 14 dnů, náhradu 600 Kč (např. první odběr čtvrtek 1. února, interval 14 dnů, druhý odběr čtvrtek 15. února).

Prvodárce
1. odběr – záloha 200 Kč z částky 600 Kč*
2. odběr1000 Kč při dodržení intervalu přesně 14 dnů od prvního odběru**
3. a další odběr600 Kč při dodržení intervalu přesně 14 dnů od druhého, resp. dalšího odběru***

Opakovaní dárci
Při nedodržení intervalu 14 dnů od předchozího odběru je finanční náhrada 500 Kč. Při dodržení intervalu 14 dnů či jeho obnovení je finanční náhrada 600 Kč.

* finanční náhrada za účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s odběrem
** nebo 800 Kč při nedodržení intervalu přesně 14 dnů od prvního odběru, přičemž částka představuje doplatek za 1. odběr a finanční náhradu za 2. odběr
*** nebo 500 Kč při nedodržení intervalu přesně 14 dnů od předcházejícího odběru

Těšíme se na Vaši návštěvu
UNICAplasma