Novinky a akce

AKCE NA ŘÍJEN: DARUJ DVAKÁRT A ZÍSKEJ 1600 KČ a 800 KČ ZA 1.a 2. ODBĚR

Zvyšujeme finanční náhradu dárcům, kteří v říjnu darují dvakrát krevní plazmu. Každý dárce, který v říjnu absolvuje úspěšně dva odběry, si odnese náhradu 1600 Kč.

Finanční náhradu 800 Kč dostanou také dárci za 1. a 2 odběr (podmínky vyplácení níže). Tato navýšená náhrada je vyplacená nejen nově registrovaným dárcům, ale i těm, kteří nedarovali déle než 6 měsíců a podstupují obnovu své registrace.

Prvodárci jsou vypláceni následujícím způsobem:

1. odběr = záloha 400 Kč z částky 800 Kč*
2. odběr = 1200 Kč**
Další odběry vyplaceny podle podmínek Opakovaní dárci

Opakování dárci:
2 odběry ve říjnu = 1600 Kč*
3. odběr = 700 Kč*
4. odběr = 800 Kč + bonusový doplatek 100 Kč

*Pokud dárce dosáhne 2 úspěšných odběrů v říjnu, získá při prvním odběru 700 Kč a při druhém odběru finanční náhradu 800 Kč s bonusovým doplatkem 100 Kč za první odběr. Darovat lze v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

** Částka představuje doplatek 400 Kč za 1. odběr a finanční náhradu za 2. odběr.