Novinky a akce

Finanční náhrada 800 Kč* za každý odběr

Náhrada 800 Kč* je vyplacena za dokončený odběr krevní plazmy.

Darovat lze 26x ročně v intervalu 1x za 14 dní.
 

Prvodárce

1.       odběr = 400 Kč z částky 800 Kč*
2.       odběr = 1200 Kč**
3.       a další odběr = 800 Kč


Opakovaní dárci

Každý úspěšný odběr = 800 Kč

 *Darovat lze v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

** Částka představuje doplatek 400 Kč za 1. odběr a finanční náhradu za 2. odběr.

Akce platí od 17.10. 2022.