Jak to funguje

Srdce1
První návštěva. S pomocí občanského průkazu a kartičky pojišťovny se u nás zaregistrujete. Potom vás náš špičkový lékař vyšetří a vyptá se na zdravotní stav.
Srdce2
Vyplníte Dotazník pro dárce krevní plazmy. Dotazníkem získáváme dlouhodobý přehled o vašem zdravotním stavu a vyplňujete ho při každé návštěvě.
Srdce3
Po vstupu na odběrový sál vás sestra uloží na odběrové křeslo. Odebere vzorek krve na laboratorní vyšetření krevního obrazu a pak s pomocí stroje na separaci krve odebere 700 - 800 ml krevní plazmy. Celý proces je pro dárce zcela bezpečný a zabere asi 45 minut.
Srdce4
Po úspěšném odběru obdržíte na recepci žeton na nápoj a finanční náhradu ve výši 700 Kč*.

Znovu můžete přijít za 14 dnů, pokud lékař neurčí jiný interval.

Virtuální prohlídka

* Darovat lze v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.