Każdemu dawcy przysługuje rekompensata pieniężna 900 CZK za każde pomyślne oddanie. Sprawdź
UNICAplasma

Jak wytwarzać leki z osocza krwi

Zanim leki wyprodukowane z osocza dotrą do końcowego użytkownika, może to zająć nawet 7–12 miesięcy.

1.Sprawdzenie jakości osocza

Pierwszym krokiem umożliwiającym zapewnienie najwyższej jakości pobranego osocza jest przestrzeganie wymagań, które dawca musi spełnić jeszcze przed właściwym pobraniem.

Jeżeli dawca spełni warunki i odda pomyślnie osocze, następuje każdorazowo szereg badań laboratoryjnych jego osocza:

Osocze

1. Morfologia krwi

Bezpośrednio po nakłuciu dawcy (przed podłączeniem do aparatury) jest pobierana jedna probówka krwi do badań morfologii. W przypadku wyższej ilości białych krwinek (oznaka zapalenia w organizmie lub choroby dawcy) osocza nie można wykorzystać do produkcji leków ratujących życie.

2. Badania serologiczne

Bezpośrednio po oddaniu z osocza są pobierane próbki do badań serologicznych, które potrafią wykryć obecność chorób zakaźnych, takich jak HIV, żółtaczka lub kiła (syfilis).

3. Badania PCR

Oprócz standardowego badania serologicznego każde osocze pobrane w punkcie dawstwa UNICAplasma jest badane także metodą PCR, która wykrywa zakażenia wirusowe w krwi i osoczu na podstawie analizy DNA.

W Czechach badanie metodą PCR nie jest standardowo wymagane, zdecydowana większość stacji transfuzji takich badań nie wykonuje!

2.Zamrożenie

Po pobraniu próbek do testów laboratoryjnych woreczki z osoczem zostają włożone na 90 minut do metalowych pojemników i zmrożone w zamrażarce szokowej, aby wszystkie jego składniki, szczególnie białka wpływające na krzepliwość krwi, zachowały pełną aktywność.

Zamrożone woreczki z osoczem są następnie oznakowane kodem i zapakowane do pojemników, które są przechowywane w zamrażarce komorowej w temperaturze poniżej -25°C.

W tym miejscu osocze czeka na transport do zakładu frakcjonowania (przetwarzanie), gdzie zostanie przetworzone na leki ratujące życie.

Osocze

3.Wysyłka do przetwarzania

Osocze każdego nowego dawcy jest umieszczane w tzw. kwarantannie do czasu, zanim dawca przyjdzie drugi raz. Jeżeli dawca nie stawi się drugi raz w ciągu 6 miesięcy, osocze to musimy zlikwidowane i nie może zostać wysłane do zakładu frakcjonowania.

Każdy dawca powinien stawić się na kolejne oddanie w okresie do 6 miesięcy. Po upływie tego terminu będzie znów traktowany jako dawca pierwszorazowy.

Każde oddane osocze jest najpierw przechowywane przez 60 dni w stanie zamrożonym, zanim zostanie połączone z osoczem innych dawców. W ten sposób połączony surowiec jest badany, i dopiero potem może być wykorzystany do produkcji leków.

Pojemnik

4.Przetwarzanie osocza na leki w zakładzie frakcjonowania

Osocze jest przetwarzane na leki za pomocą frakcjonowania, podczas którego z osocza są ekstrahowane białka stosowane do leczenia.

Poszczególne białka uzyskane w wyniku frakcjonowania osocza są następnie w ramach kolejnych procesów produkcji czyszczone z niepożądanych białek i ewentualnych wirusów, co zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa produktów z osocza.

Osocze

Białka używane do leczenia:

Albuminy

Albumina tworzy 60% wszystkich białek osocza. Jest ważna przede wszystkim przy transporcie różnych substancji przez krew (kwasy tłuszczowe, minerały, leki) i pomaga w utrzymywaniu stabilnego środowiska wewnętrznego organizmu.

Globuliny

Globuliny to produkt specjalistycznych komórek układu odpornościowego organizmu. Pod względem funkcji obronnych najważniejszymi są tzw. immunoglobuliny, które są nosicielami przeciwciał eliminujących niektóre szkodliwe substancje przedostające się do organizmu.

Fibrynogeny

Fibrynogen (I czynnik krzepnięcia) powstaje w wątrobie i jest niezbędny przy krzepnięciu krwi.

5.Dystrybucja leków pacjentowi

Leki wyprodukowane z osocza są zwykle podawane w formie infuzji dożylnych. To znaczy, że lek zostaje rozpuszczony w roztworze fizjologicznym lub innym odpowiednim nośniku, i jest podawany pacjentowi bezpośrednio dożylnie.

Istnieją różne leki z osocza, które są stosowane do leczenia różnych stanów. Na przykład immunoglobuliny są używane do wzmocnienia systemu odpornościowego i leczenia zaburzeń odporności. Czynniki krzepnięcia krwi, takie jak np. czynnik VIII, są używane do leczenia hemofilii A i są również podawane dożylnie.

Pojemnik

Najczęściej zadawane pytania odnośnie wytwarzania leków z osocza

Co się stanie, jeżeli wykryjemy pozytywne testy lub osocze nie nadaje się do dalszego przetwarzania?Strzałka

W przypadku pozytywnego wyniku na którąkolwiek badaną infekcję (żółtaczka, syfilis, wirus HIV) zostaje natychmiast poinformowana stacja higieniczna i dawca, i następuje stałe wykluczenie z możliwości dawstwa. Osocze odebrane od pozytywnie testowanego dawcy likwidujemy zgodnie ze ścisłą procedurą i zapisujemy w dokumentacji.

Gdzie odbywa się przetwarzanie osocza?Strzałka

W Czechach nie istnieje zakład frakcjonowania, zdolny do przetwarzania osocza, dlatego osocze pobrane w Czechach (bez względu na punkt poboru lub szpital) jest eksportowane do innego kraju w Europie, gdzie jest przetwarzane wraz z osoczem uzyskanym w innych krajach Unii Europejskiej.

Osocze z punktów UNICAplasma jest przetwarzane w firmie Kedrion (we Włoszech, na Węgrzech lub w Niemczech).

Recepcja

Zarezerwuj termin oddania

Zakres wykorzystania leków z osocza ciągle wzrasta, co przekłada się na jego ciągły niedobór. Przyjdź oddać osocze i pomóż ratować życie, tak jak regularny dawca Iwan na zdjęciu.

Rezerwacja terminu oddania