Każdemu dawcy przysługuje rekompensata pieniężna 900 CZK za każde pomyślne oddanie. Sprawdź
UNICAplasma

Rekompensata finansowa za każde pobranie

Rekompensata 900 CZK przysługuje za zakończone oddanie osocza. Oddawać można jeden raz na 14 dni.
Maksymalna rekompensata pieniężna wynosi 23 400 CZK w roku.

Pierwszorazowy dawca

Dawca, który nie oddawał w naszej placówce przez okres ostatnich 180 dni.

1 oddanie:400 CZK z kwoty 900 CZK
2 oddanie:1400 CZK
3 oddanie:900 CZK

Wielokrotny dawca

Dawca, który oddawał u nas w okresie ostatnich 180 dni

Każde pomyślne oddanie:900 CZK

Najczęściej zadawane pytania odnośnie rekompensaty pieniężnej

Dlaczego w przypadku pierwszego pobrania wypłacamy tylko zaliczkę 400 CZK?Strzałka

System wypłaty zaliczki przy pierwszym oddaniu został uwzględniony w dany sposób, ponieważ osocze możemy przesłać do zakładu przetwórstwa dopiero na podstawie powtórnego negatywnego badania.

Aby osocze mogło zostać zwolnione do przetwarzania, każdy dawca musi poddać się dwom kolejnym poborom próbek badanym za pomocą metody PCR w okresie 180 dni. Jeżeli dawca stawi się tylko na jeden pobór, jego osocze należy zlikwidować i nie może być użyte do produkcji leków.

Pozostałe 500 z 900 CZK dawca otrzyma po przybyciu na drugie pobranie. W przypadku drugiego pomyślnego pobrania przekażemy dawcy rekompensatę pieniężną 1400 CZK (dopłata 500 CZK z pierwszego pobrania + 900 CZK za pomyślne pobranie).

Co jest uważane za niepomyślne oddanie?Strzałka

Osocze jest chyliczne (zawiera więc dużą ilość tłuszczy). Jaka powinna być dieta przed oddaniem, aby zapobiec wysokiej zawartości tłuszczów w osoczu, można przeczytać tutaj.

Dawca ma zwiększoną ilość białych krwinek, co wskazuje na grypę, zmęczenie lub wyższe obciążenie fizyczne przed oddawaniem.

Dlaczego rekompensata pieniężna nie jest wyższa?Strzałka

Maksymalną kwotą, jaką możemy przekazać dawcom w formie rekompensaty pieniężnej za oddanie osocza, określa ustawa.

Zgodnie z przep. § 32 ust. 2 Ustawy o specyficznych usługach zdrowotnych (ustawa nr 373/2011 Dz. U. Republiki Czeskiej), zgodnie z którą za krew pobraną do produkcji pochodnych krwi i zastosowanie u ludzie według innych przepisów prawa oraz za jej oddanie, dawcy nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego ani innego, poza celowo, ekonomicznie i w sposób udokumentowany poniesionych kosztów związanych z oddaniem jej krwi, których dana osoba zażąda, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia minimalnego.

Dlaczego mówimy o dawstwie, skoro otrzymuję pieniądze?Strzałka

Bez względu na to, czy osocze jest oddawane za rekompensatą pieniężną, czy też bez, ratujesz życie ludzkie. Rekompensata pieniężna nie jest zatem wynagrodzeniem za oddanie, ale rekompensatą kosztów czasu, jaki dawcy spędzą podczas oddawania.

Inne korzyści dawcowstwa

Recepcja

Zarezerwuj termin oddania

Zakres wykorzystania leków z osocza ciągle wzrasta, co przekłada się na jego ciągły niedobór. Przyjdź oddać osocze i pomóż ratować życie, tak jak regularny dawca Iwan na zdjęciu.

Rezerwacja terminu oddania