Check

Dárcem se může stát

 • zdravý člověk ve věku 18 až 65 let (prvodárce do 59 let včetně)
 • s váhou nad 52 kg
 • ochotný podstoupit vstupní lékařskou prohlídku, která je součástí odběru
 • ochotný věnovat 45 až 60 minut času
 • s uzavřeným zdravotním pojištěním na území EU (modrá kartička) – platí i pro cizince
 • s trvalým pobytem nebo kontaktní adresou v Praze a Středočeském kraji (s výjimkou studentů, vojáků, policistů)
 • u cizinců je dále podmínkou dobrá znalost českého jazyka
Info

Doporučení

Není vhodné darovat krevní plazmu ženám při menstruaci, v těhotenství a během kojení.
Pozor

Upozornění

Pokud se dárce dostaví pouze k jednomu odběru, jeho plazma nemůže být použita na výrobu léku a musí být zlikvidována.
Pozor

Dárcem se nemůžou stát

osoby se závislostí:
 • na alkoholu a drogách.
osoby léčící se s:
 • cukrovkou (při léčbě inzulinem),
 • autoimunitním onemocnění (např. revmatoidní artritida),
 • závažným chronickým nebo recidivujícím onemocněním,
 • závažným kardiovaskulárním onemocněním.
osoby s:
 • závažnými projevy alergie,
 • opakovanými záněty žil, léčenými varixy a záněty hlubokých žil,
 • hemofilií nebo jinou koagulační chorobou,
 • pozitivním testem na žloutenku typu B a C a na syfilis,
 • diagnózou syfilis (kdykoli v minulosti),
 • diagnózou plicní tuberkulózy (kdykoli v minulosti),
 • výraznou poruchou funkce štítné žlázy,
 • opakovanými kolapsy např. po odběrech.
dále osoby:
 • provozující prostituci,
 • s HIV/AIDS a jejich sexuální partneři,
 • pobývající mezi léty 1980-1996 6 měsíců a déle ve Velké Británii a/nebo Francii,
 • s trvalou či kontaktní adresou v sídle obecního úřadu, azylového domu, apod.,
 • dlouhodobě užívající psychofarmaka.
Pozor

Dárcem se dočasně nemohou stát

osoby s:
 • alergií ve fázi akutních projevů,
 • oparem (do zhojení),
 • akutní infekcí (chřipka, viróza) s horečkou nad 37,5˚C (2 týdny po skončení léčby),
 • hepatitidou A (1 rok po plném uzdravení),
 • infekční mononukleózou (1 rok po plném uzdravení),
 • kapavkou (1 rok po plném uzdravení),
 • klíšťovou encefalitidou (1 rok po plném uzdravení),
 • jednorázovou žilní trombózou (6 měsíců po skončení protisrážlivé terapie),
 • tetováním, body piercingem, po propíchnutí ušního boltce (6 měsíců).
osoby po:
 • endoskopickém vyšetření (6 měsíců),
 • odstranění klíštěte, pokud nejsou příznaky onemocnění a nebyla prokázána borelióza a klíšťová encefalitida (1 měsíc),
 • očkování (1 měsíc),
 • operační zákrok (6 měsíců; u nezávažných zákroků je možné interval zkrátit po dohodě s lékařem),
 • podání transfuzního přípravku (6 měsíců),
 • extrakci zubu (1 týden),
 • porodu (potratu) (6 měsíců).
Pozor (Ve sporných případech může být vyžádána lékařská zpráva)