Každý dárce má nárok na finanční náhradu 900 Kč za každý úspěšný odběr. Zjistit více informací
UNICAplasma

Finanční náhrada za každý odběr

Náhrada 900 Kč je vyplacena za dokončený odběr krevní plazmy. Darovat lze jednou za 14 dní.
Maximální finanční náhrada činí až 23 400 Kč ročně.

Prvodárce

Dárce, který nedaroval v našem centru v posledních 180 dnech.

1. odběr:400 Kč z částky 900 Kč
2. odběr:1400 Kč
3. odběr:900 Kč

Opakovaný dárce

Dárce, který u nás daroval v posledních 180 dnech

Každý úspěšný odběr:900 Kč

Nejčastější dotazy ohledně finanční náhrady

Proč vyplácíme při prvním odběru pouze zálohu 400 KčŠipka

Systém vyplácení zálohy při prvním odběru je nastavený takto, protože plazmu můžeme zaslat do zpracovatelského závodu, až na základě opakovaného negativního vyšetření.

Aby mohla být krevní plazma propuštěna ke zpracování, musí každý dárce absolvovat alespoň dva po sobě jdoucí odběry testované metodou PCR v rozmezí 180 dnů. Pokud dárce přijde na odběr pouze jednou, jeho krevní plazma se musí zlikvidovat a nemůže být použita na výrobu léků.

Zbylých 500 z 900 Kč dárce dostane, když přijde darovat podruhé. Při druhém úspěšném odběru dárci poskytneme finanční náhradu 1400 Kč (doplatek 500 Kč z prvního odběru + 900 Kč za úspěšný odběr).

Co se považuje za neúspěšný odběr?Šipka

Krevní plazma je chylozní (tedy obsahuje vysoké množství tuků). Jak se stravovat před odběrem, aby se předešlo tučnosti plazmy, si můžete přečíst zde.

Dárce má zvýšené bílé krvinky, které naznačují nachlazení, únavu či vyšší fyzickou zátěž před odběrem.

Proč není finanční náhrada vyšší?Šipka

Maximální částku, kterou můžeme dárcům uhradit jako finanční náhradu za darování krevní plazmy, stanovuje zákon.

Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle něhož za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

Proč se tomu říká darování, když dostanu peníze?Šipka

Nehledě na to, zda darujete za finanční náhradu, či bez příspěvku, zachraňujete lidské životy. Finanční náhrada tedy není za samotný odběr, je spíše finanční kompenzací času, který u nás dárci na odběru stráví.

Další výhody darování

Recepce

Objednejte se na odběr

Využití léčiv z krevní plazmy stále stoupá a krevní plazmy je setrvale nedostatek. Přijďte darovat a přispějte tak k záchraně životů jako pravidelný dárce Ivan, kterého vidíte na fotce.

Rezervace odběru