Naším posláním

je přispívat k záchraně lidských životů pomocí bezpečného a efektivního odběru lidské krevní plazmy určené k dalšímu zpracování (frakcionaci). Naplnění tohoto poslání je možné jen ve spolupráci a partnerství s dárci krevní plazmy.

Kvalita a bezpečnost

Vysoká kvalifikace zaměstnanců, moderní vybavení a přísný systém kontroly nám pomáhá dosahovat nejvyšší úrovně kvality odebírané plazmy a bezpečnosti pro dárce.

Srdce

Certifikace IQPP

UNICAplasma je držitelem licence Státního ústavu pro kontrolu léčiv a certifikace IQPP.

Lidé na celém světě jsou odkázáni na život zachraňující léky vyráběné z lidských plazmatických proteinů, používané při léčbě nemocí a zranění. Dobrovolné standardy programu IQPP pomáhají zajistit, že krevní plazma od lidských dárců je té nejvyšší kvality.

IQPP
Vysoká kvalifikace zaměstnanců, moderní vybavení a přísný systém kontroly nám pomáhá dosahovat nejvyšší úrovně kvality odebírané plazmy a bezpečnosti pro dárce.

Je pro nás velmi důležité, aby se u nás naši dárci dobře cítili,
a proto je pro ně připraveno nejen příjemné prostředí, ale i skvělá zábava.

 • Free WifiFree Wifi
 • KávaKáva
 • NápojeNápoje
 • NovinyNoviny
 • AkceAkce
 • DárkyDárky
 • SoutěžeSoutěže

Často kladené otázky

 • Jak často mohu darovat plazmu?
 • Darování plazmy nezatěžuje organismus dárce a je tudíž možné plazmu darovat pravidelně jednou za 14 dní.
 • Co mi přináší darování plazmy?
 • Dárcovství plazmy přináší několik výhod. Získáváte pravidelnou bezplatnou kontrolu svého zdravotního stavu, radost z dobrého skutku, který darováním plazmy vykonáte. V neposlední řadě i úhradu Vašich nákladů spojených s darováním ve výši až 1 200 Kč každý měsíc.*
 • Mohu se při darování plazmy nakazit?
 • V celém průběhu odběru i dalšího nakládání s plazmou jsou používány sterilní sety na jedno použití. Krev i plazma protékají pouze tímto uzavřeným sterilním systémem na jedno použití a nedostanou se do kontaktu s okolím. Není tedy možné přijít do kontaktu s cizí krví či jakýmkoliv jiným biologickým materiálem a nakažení dárce je tedy zcela vyloučeno.
 • Jakými testy musí projít darovaná plazma a dárce?
 • Základní vyšetření určují, zda je dárce schopen darovat svou plazmu. Jsou to například měření krevního tlaku, tepu, tělesné teploty a krevního obrazu. Tyto testy předcházejí každému jednotlivému darování. Podrobnější vyšetření dárce se potom provádí před prvním darováním a poté pravidelně každé čtyři měsíce. Další vyšetření/testy slouží k ověření zdravotní nezávadnosti krevní plazmy (žloutenka, HIV, atd.)
 • Jakým způsobem je ověřována zdravotní nezávadnost plazmy?
 • Z každé odebrané krevní plazmy se odebírají dva vzorky na vyšetření protilátek proti žloutence, viru HIV a syfilis.

  Zdravotní nezávadnost plazmy je testována pomocí genetických testů PCR (Polymerázová řetězová reakce), které umožňují identifikaci jednotlivých virů a infekcí. Citlivost tohoto testu umožňuje identifikovat případnou nákazu dřív, než se projeví samotné onemocnění.

 • Je darování plazmy bezpečné?
 • Darování krevní plazmy je bezpečné pro darce i příjemce
  • Veškeré vyšetřovací postupy u dárců i u odebrané plazmy jsou přesně stanovené státními institucemi a odpovídají nařízením a směrnicím platným ve všech zemích EU.
  • Vyšetřovací postupy jsou pravidelně kontrolovány audity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a společnosti Baxter, která plazmu z našeho centra odebírá a zpracovává na životně důležité léčebné přípravky.
  • V případě nedodržení stanovených vyšetření a postupů by okamžitě došlo k uzavření příslušného centra.
  • Dárce před každým odběrem vyplňuje podrobný dotazník o svém zdravotním stavu a kontaktu s potenciálně infekčními osobami, jehož pravdivost stvrzuje svým podpisem.
  • Dárce předkládá vyplněný dotazník lékaři ke kontrole, prochází prohlídkou a vyšetřením krevního obrazu. Po zhodnocení všech údajů je dárce propuštěn k odběru. Více než 15% zájemců je z různých zdravotních důvodů z dárcovství vyloučeno.
  • Laboratorní vyšetřeni krve dárce a odebrané plazmy se provádí u každého jednotlivého odběru.
  • Kromě standardního serologického vyšetření je každá plazma odebraná v odběrovém centru UNICAplasma vyšetřena i metodou PCR. Tato metoda představuje v současnosti nejpřesnější vyšetření schopné odhalit virovou infekci v krvi a krevní plazmě na podkladě analýzy DNA. Plazma odebraná v našem centru je tímto způsobem vyšetřena v laboratořích společnosti Baxter ve Vídni.
   Vyšetření metodou PCR není v České republice standardně vyžadováno a drtivá většina transfuzních stanic jej neprovádí!
  • V případě pozitivního nálezu na kteroukoliv sledovanou infekci (žloutenka, syfilis, virus HIV) je dárce okamžitě informován a trvale vyloučen z dárcovství. Vzorek odebrané plazmy je následně zaslán do Národní referenční laboratoře k vyloučení falešné pozitivity. V případě potvrzení pozitivního nálezu je okamžitě informována hygienická stanice a dárce je poučen o dalším postupu.
  • Plazma odebraná pozitivně testovanému dárci je dle přísných pravidel zlikvidována a likvidace zaznamenána do dokumentace.
  • Použití jednorázového zdravotnického materiálu zcela vylučuje nákazu dárce v průběhu odběru.
  • Odběr plazmy v našem centru je prováděn pomocí nejmodernějších krevních separátorů americké společnosti Haemonetics, které zaručují absolutní bezpečnost pro dárce.
  • Pravidelný dárce má neustále kontrolován svůj zdravotní stav.
  • Posledním krokem, který zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti preparátů z plazmy, je tzv. inaktivace virů. Ta probíhá během zpracování plazmy a dokáže neutralizovat viry, které by se v plazmě mohly čistě teoreticky vyskytovat. Inaktivace virů je založena na velmi komplexních chemických a tepelných metodách.

? Máte jinou otázku?

Darování je bezpečné pro darce i příjemce, neboť

 • Veškeré vyšetřovací postupy u dárců i u odebrané plazmy jsou přesně stanovené státními institucemi a odpovídají nařízením a směrnicím platným ve všech zemích EU.
 • Vyšetřovací postupy jsou pravidelně kontrolovány audity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a společnosti Baxter, která plazmu z našeho centra odebírá a zpracovává na životně důležité léčebné přípravky.
 • V případě nedodržení stanovených vyšetření a postupů by okamžitě došlo k uzavření příslušného centra.
 • Dárce před každým odběrem vyplňuje podrobný dotazník o svém zdravotním stavu a kontaktu s potenciálně infekčními osobami, jehož pravdivost stvrzuje svým podpisem.
 • Dárce předkládá vyplněný dotazník lékaři ke kontrole, prochází prohlídkou a vyšetřením krevního obrazu. Po zhodnocení všech údajů je dárce propuštěn k odběru. Více než 15% zájemců je z různých zdravotních důvodů z dárcovství vyloučeno.
 • Laboratorní vyšetřeni krve dárce a odebrané plazmy se provádí u každého jednotlivého odběru.
 • Kromě standardního serologického vyšetření je každá plazma odebraná v odběrovém centru UNICAplasma vyšetřena i metodou PCR. Tato metoda představuje v současnosti nejpřesnější vyšetření schopné odhalit virovou infekci v krvi a krevní plazmě na podkladě analýzy DNA. Plazma odebraná v našem centru je tímto způsobem vyšetřena v laboratořích společnosti Baxter ve Vídni.
  Vyšetření metodou PCR není v České republice standardně vyžadováno a drtivá většina transfuzních stanic jej neprovádí!
 • V případě pozitivního nálezu na kteroukoliv sledovanou infekci (žloutenka, syfilis, virus HIV) je dárce okamžitě informován a trvale vyloučen z dárcovství. Vzorek odebrané plazmy je následně zaslán do Národní referenční laboratoře k vyloučení falešné pozitivity. V případě potvrzení pozitivního nálezu je okamžitě informována hygienická stanice a dárce je poučen o dalším postupu.
 • Plazma odebraná pozitivně testovanému dárci je dle přísných pravidel zlikvidována a likvidace zaznamenána do dokumentace.
 • Použití jednorázového zdravotnického materiálu zcela vylučuje nákazu dárce v průběhu odběru.
 • Odběr plazmy v našem centru je prováděn pomocí nejmodernějších krevních separátorů americké společnosti Haemonetics, které zaručují absolutní bezpečnost pro dárce.
 • Pravidelný dárce má neustále kontrolován svůj zdravotní stav.
 • Posledním krokem, který zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti preparátů z plazmy, je tzv. inaktivace virů. Ta probíhá během zpracování plazmy a dokáže neutralizovat viry, které by se v plazmě mohly čistě teoreticky vyskytovat. Inaktivace virů je založena na velmi komplexních chemických a tepelných metodách.

Oficiální předpisy

UNICAplasma je držitelem licence Státního ústavu pro kontrolu léčiv a certifikace IQPP. Při své práci přísně dodržuje platné zákony a předpisy České republiky týkající se dárcovství krve a transfúzí, stejně jako zákony a předpisy evropské. Jsou to například:
 • Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
 • Vyhláška 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi).
 • Vyhláška 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv.
 • Vyhláška 351/2010 Změna k vyhlášce č.143/2008Sb.
 • Zákon 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Zákon 373/2011, o specifických zdravotních službách.
 • Vyhláška 306/2012, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
 • Příručka pro přípravu, použití a zajištění kvality krevních složek, doporučení č. R (95) 15, aktuální verze, Evropská rada.
 • Směrnice 2002/98/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 2003, které udává standardy kvality a bezpečnosti pro odběr, testování, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a pozměňující nařízení č. 2001/83/EC.
 • Směrnice Komise č. 2004/33/EC ze dne 22. března 2004, která zavádí směrnici č. 2002/98/EC Evropského parlamentu a Rady a týká se určitých technických požadavků na krev a krevní složky Příloha 14 k Příručce EU o osvědčených metodách zpracování, název: Zpracování léčiv odvozených z lidské krve nebo krevní plazmy, Evropská komise, 31. března 2000.
 • Lidská plazma k frakcionaci (Plasma humanum ad separationem), monografie č. 853, Evropská komise pro farmakopéu.