Složení krevní plazmy

Co je krevní plazma?

Plazma tvoří 55% lidské krve a sama je z 90% tvořena vodou. Dále obsahuje 2% minerálních látek a 8% plazmatických bílkovin, které jsou základem pro výrobu život zachraňujících léčiv. Krevní plazmu nelze uměle vyrobit a proto jsou tisíce nemocných lidí závislých na pomoci dárců krevní plazmy.

Plazma je výchozí surovinou pro výrobu mnoha různých, život zachraňujících léků. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a jejich spotřeba rok od roku stoupá.

Proteiny v krevní plazmě

Proteiny v plazmě a nemoci, které léčí

Albumin
šokové stavy, popáleniny, syndrom akutní respirační tísně, kardiopulmonální operace bypassu

IVIG – Intravenózní imunoglobulin
primární imunitní nedostatečnost, autoimunitní onemocnění, chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie, idiopatická trombocytopenická purpura

Alpha-I Antitrypsin
nedostatečnost Alpha-I Antitrypsinu

Koagulační faktory
hemofilie A&B, von Willebrandova choroba, poruchy srážlivosti krve

Krev

Zpracování plazmy

Bezprostředně po odběru se z plazmy odebírají vzorky na virologické testování (HIV, žloutenka, syfilis) a plazma je poté šokově zamrazena a uložena v komorovém mrazícím zařízení při teplotě – 25 ˚C.

Pokud jsou výsledky testů negativní (tedy pokud se neprokáže přítomnost virů v odebraném vzorku), zůstává plazma nadále v komorovém mrazícím zařízení. Do frakcionačního závodu, kde je použita na výrobu léčiv, může být plazma zaslána teprve na základě opakovaného negativního vyšetření. Znamená to tedy, že je třeba provést minimálně dva odběry plazmy od jednoho dárce. Toto opakované vyšetření je důležité pro vyloučení možné nákazy příjemců léčiv.