1Registrace
2Pohovor
3Odběr
4Po odběru

Registrace

Na první návštěvu, při které probíhá kompletní lékařské vyšetření, si vyhraďte alespoň jednu hodinu. Při první návštěvě si nezapomeňte vzít s sebou:
  • občanský průkaz (cizinci pas)
  • kartičku pojišťovny
Při každé následující návštěvě je možné se prokazovat:
  • občanským průkazem nebo
  • řidičským průkazem nebo
  • pasem

Bez předložení těchto platných dokumentů nemůžete být zaregistrováni, případně schváleni k odběru.

Při první návštěvě pečlivě pročtěte POUČENÍ DÁRCE KREVNÍ PLAZMY (PDF).

Při každé návštěvě pečlivě přečtěte, vyplňte a podepište DOTAZNÍK PRO DÁRCE KREVNÍ PLAZMY.

Pohovor

Po registraci následuje pohovor a vyšetření lékařem (u opakovaných dárců zdravotní sestrou), kteří zhodnotí Vaši způsobilost k darování plazmy.

Pokud splníte předepsaná kritéria, může ihned následovat odběr.

Odběr

Po vstupu na odběrový sál Vás zdravotní sestra uloží na odběrové křeslo a vyhledá vhodnou žílu. Po provedení vpichu odebere nejprve vzorek krve na laboratorní vyšetření krevního obrazu a poté napojí k odběrové jehle jednorázovou sterilní soupravu pro odběr plazmy. Tato souprava je nainstalována na krevním separátoru. Tento přístroj, řízený a kontrolovaný počítačem, provádí na základě odstředění v centrifuze oddělení jednotlivých složek krve (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a plazma). Oddělená plazma je odváděna do plastového vaku a ostatní krevní složky jsou vraceny zpět do krevního oběhu. Množství plazmy, které je odebráno, je na závěr kompenzováno 250 ml fyziologického roztoku.

Objem odebrané plazmy závisí na váze dárce a pohybuje se v rozmezí 660 až 880 ml. Celý proces je pro dárce zcela bezpečný a trvá přibližně 45 minut. V průběhu celého odběru jste pod neustálou kontrolou zdravotního personálu.

Po Odběru

Po úspěšném odběru obdržíte na recepci žeton na nápoj a finanční náhradu. Občerstvěte se a zůstaňte alespoň 15 minut v recepci.

Lékaři a další zaměstnanci našeho centra vám rádi poskytnou veškeré nezbytné informace v písemné i ústní podobě a ochotně zodpoví vaše případné dotazy.

K odběru můžete chodit jednou za 14 dnů, pokud lékař neurčí jiný interval.

Jestliže dárce navštíví centrum po více než 180 dnech, bude na něj opět pohlíženo jako na prvodárce (vyšetření, finanční náhrada).