UNICAplasma

Pomozte zachránit lidský život.
Darujte krevní plazmu.Objednání na odběr

Prvodárci Opakovaní dárci


Otevřeno každý pracovní den od 8:00 do 20:00 hodin.

Dárci jsou přijímáni na základě předchozího objednání v době
od 8:00 – 18:45.

Prvodárci jsou přijímáni v době
od 8:00 – 11:45 a 14:00 – 18:00.

Vážení dárci,

rádi bychom Vás upozornili, že centrum UNICAplasma bude mít omezený provoz v následujících dnech:

25.08.2015 - otevřeno do 18:00 (poslední dárce přijímán v 16:45)
08.09.2015 - otevřeno do 18:30 (poslední dárce přijímán v 17:15)
22.09.2015 - otevřeno do 18:00 (poslední dárce přijímán v 16:45)
28.09.2015 - zavřeno - státní svátek

Děkujeme za pochopení.

UNICAplasma s. r. o.


Naše poslání

Naším posláním je přispívat k záchraně lidských životů pomocí bezpečného a efektivního odběru lidské krevní plazmy určené k dalšímu zpracování (frakcionaci). Naplnění tohoto poslání je možné jen ve spolupráci a partnerství s dárci krevní plazmy.

Vysoká kvalifikace našich zaměstnanců, nejmodernější zařízení a přísný systém kontroly nám umožňuje dosáhnout nejvyšší kvality a bezpečnosti jak ve vztahu k dárcům tak i pacientům.

Námi odebíraná plazma se používá pro výrobu řady léčiv zachraňujících lidské životy v České republice.

Dárcovství plazmy je dobrovolné a neplacené.

Důležité upozornění!

!

V poslední době se na nás opakovaně obrátili naši dárci, že se naším jménem prokazují osoby, které jako vybírají peníze pro potřebné (u pošty v Jevanech u Prahy někdo vybíral příspěvek na UNICAplasmu a pod záštitou naší společnosti někdo vybírá peníze na dětskou léčebnu v Jánských lázní). Vždy se jedná o podvodníky. Dejte si prosím na tyto osoby pozor. UNICAplasma se od těchto osob důrazně distancuje. V současné době nepořádáme/negarantujeme žádné sbírky.

Dárci si mohou požádat o náhradu účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem až do výše 400,- Kč.*
Darovat krevní plazmu lze pravidelně jednou za 14 dní.

Často kladené otázky

  • Jak často mohu darovat plazmu?
  • Co mi přináší darování plazmy?
  • Mohu se při darování plazmy nakazit?
  • Jakými testy musí projít darovaná plazma a dárce?
  • Jakým způsobem je ověřována zdravotní nezávadnost plazmy?
  • Je darování plazmy bezpečné?

ikona_wifi Dárci mají možnost bezplatného připojení k internetu pomocí WiFi.
Přístupové údaje si vyžádejte na recepci.
* Tato maximální výše je závazně stanovena ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.