Každý dárce má nárok na finanční náhradu 900 Kč za každý úspěšný odběr. Zjistit více informací
UNICAplasma

Speciální výhody bezpříspěvkového dárování

Pokud po úspěšném odběru nežádáte o finanční náhradu:
  • Můžete si odečíst 3000 Kč za každý úspěšný odběr ze základu daně. V úhrnu lze v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně.
  • Jste zařazeni do programu oceňování Českého červeného kříže.
  • Máte zákonný nárok na den placeného volna.
  • Zařazujete se do speciálních akcí ve spolupráci s našimi partnery.
Žena se srdcem

Nejčastější dotazy ohledně bezpříspěvkového darování

Mohu střídat darování s příspěvkem a bez příspěvku?Šipka

Ano. Je na každém dárci se před každým odběrem rozhodnout, jestli bude darovat bezpříspěvkově, nebo za aktuálně platnou finanční náhradu.

Má každý dárce nárok na den neplaceného volna v den darování?Šipka

Nárok na volno jistě ocení všichni zaměstnanci. Dle zákoníku práce Vám jako dárci krevní plazmy vzniká za určitých okolností nárok na den placeného volna, ale ve finále záleží na konkrétním zaměstnavateli, zda si volno můžete vzít, či nikoliv.

Dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., § 203, odst. 2 písm. d) přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Další výhody darování

Recepce

Objednejte se na odběr

Využití léčiv z krevní plazmy stále stoupá a krevní plazmy je setrvale nedostatek. Přijďte darovat a přispějte tak k záchraně životů jako pravidelný dárce Ivan, kterého vidíte na fotce.

Rezervace odběru