Každý dárce má nárok na finanční náhradu 900 Kč za každý úspěšný odběr. Zjistit více informací
UNICAplasma

Volno v den odběru

Dle zákoníku práce mají dárci krevní plazmy za určitých okolností nárok na den placeného volna.

Ve finále však záleží na konkrétním zaměstnavateli, zda si volno můžete vzít, či nikoliv.

Žena s kávou

Nejčastější dotazy ohledně volna

Mám volno, i když daruji s příspěvkem?Šipka

Ano. Nezáleží na tom, zda darujete s příspěvkem, či bez něj, ze zákona máte nárok na volno v den odběru. O tom, zda ho budete moct využít, rozhoduje zaměstnavatel. Může tuto možnost zamítnout, pokud je například v možnostech zaměstnance darovat mimo pracovní dobu.

Za jakých podmínek mám nárok na volno?Šipka

Dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., § 203, odst. 2 písm. d) přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou delší dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Další výhody darování

Recepce

Objednejte se na odběr

Využití léčiv z krevní plazmy stále stoupá a krevní plazmy je setrvale nedostatek. Přijďte darovat a přispějte tak k záchraně životů jako pravidelný dárce Ivan, kterého vidíte na fotce.

Rezervace odběru