Výhody dárcovství

Výhody bezpříspěvkového dárcovství

Výhody bezpříspěvkového dárcovství:

  • Pokud nežádáte o finanční náhradu, můžete si odečíst 3 000 Kč za každý úspěšný odběr ze základu daně. V úhrnu lze v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně.
  • Každý bezpříspěvkový dárce je zařazen do programu oceňování Českého červeného kříže
  • Máte zákonný nárok na den placeného volna*
  • Připravujeme další benefity ve spolupráci s našimi partnery
  • Lze střídat bezpříspěvkové odběry s odběry za finanční náhradu

Takzvaný nárok na volno jistě ocení všichni zaměstnanci. Dle zákoníku práce Vám jako dárci krevní plazmy vzniká za určitých okolností nárok na den placeného volna.*

*Dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., § 203, odst. 2 písm. d) přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

UNICAplasma